หลังจากที่เรียนจบกันมาแล้วผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะมีงานเล […]...