ผมเคยได้ทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งในต่างจังหวัด ก่อนที่ผมจะ […]...