เด็กสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่า “ออย” เธอเป็นเด็กนักเรียนในโ […]...