ผมชื่ออาร์มนะครับ ตอนนี้ผมอายุ 26 ปีแล้ว แต่ว่าเรื่องรา […]...